15.1 Directe en indirecte rede

Bepaal van de gegeven zinnen of er sprake is van direct of indirecte rede.