Woorden 20.B

Druk steeds op 'volgende'. Als je de betekenis van een woord kent, kun je dat woord uit de lijst verwijderen door op 'deze ken ik' te klikken. De lijst wordt als het goed is dus steeds kleiner!

circa + nv.?rond(om) (+ acc.)
insignisopvallend
eques + nom.mv.?ruiter (equites)
cecidi (cecídi)pf. van caedere = neerslaan, in de pan hakken
hastalans
transfixipf. van transfigere = doorboren
lacus(een) meer
pavo + nom.mv.?(doods)angst
angustusnauw
arduussteil
evadereontsnappen
deesseontbreken (aan)
palus + nom.mv.?moeras (paludes)
caput + nom.mv.?hoofd (capita)
equitatusruiterij
posterusvolgend(e)
diesdag
fides (2 bet.)1. trouw
2. (ere)woord
milia mvduizend(tallen)
servare (2 bet.)1. redden
2. bewaren
vinculumband, boei